SJÖFARTEN

Småtonnaget

Småtonnagelönerna

Lönerna 1.3.2017

Lönerna 1.3.2016

Lönerna 1.3.2014

Lönerna 1.3.2012

Lönerna 1.3.2011

Lönerna 1.3.2010

Lönerna 1.10.2008 Småtonnagelönerna

Lönerna 1.6.2006 Småtonnagelönerna 1.6.2006

Lönerna 1.10.2007 Småtonnagelönerna

Småtonnage naturaförmåner

Rasila

Lönerna 1.3.2023

Lönerna 1.3.2016

Lönerna 1.3.2015

Lönerna 1.3.2014

Rasila lönerna 2010

Utrikessjöfarten

Naturersättningar avtal 2022

Ultrikestrafikens löner 1.3.2021

Utrikestrafikens kollektivavtal – huvudavtal 2019-2021

Ultrikestrafikens löner 1.3.2020

Utrikestrafikens kollektivavtal 2019 – 2020

Utrikesfartens kollektivavtal, huvudavtal 2014-2017

Kollektivavtal för småtonnage i utrikesfart 2014-2017

Nya kollektivavtalsböcker – huvudavtalen och de allmänna avtalen 1.3.2012-31.3.2014

Blå bok bilagorna 24.8.2012

Collective Bargaining Agreement in Foreign Traffic

Utrikesfartens huvudavtal 2007-

Utrikesfartens allmänna avtal 2007-

Utrikesfartens kollektivavtalsprotokoll

Ändring av kollektivavtalet (skolnings- och examenstillägg)

Erfarenhetstillägg 1.10.2009

Avtal om fartygets praktikansvariga 17.12.2009

Lönetabellerna 1.3.2019

Lönetabellerna 1.3.2017

Lönetabellerna 1.3.2016

Lönetabellerna 1.3.2014

Lönetabellerna 1.4.2013

Lönetabellerna 1.4.2013

Lönetabellerna 1.3.2012

Lönetabellerna 1.3.2011

Lönetabellerna 1.3.2010

Lönetabellerna 1.5.2009

Lönetabellerna 1.10.2008

Lönetabellerna 1.10.2007

Naturersättningar avtal 2021

Naturersättningar avtal 2020

Naturaförmåner 1.1.2019

Inrikesfarten

KMA kollektivavtal 2019-2021

KMA kollektivavtal 2014-2017

Liity mukaan

20 branscher, 26 medlemsföreningar, över 3 300 medlemmar

Bli medlem

Som medlem kan du påverka bl.a. på din framtid, lön och dina arbetsförhållanden.

Bli medlem