Finlands Maskinbefälsförbund

Medlemmarna för landsidan arbetar på energiverk, pappers- och metallindustrin. För sjösidans del som maskinchefer, maskinmästare och elmästare. I statens tjänst arbetar de för sjöfartsverket, gränsbevakningen och försvarsmakten och för kommunens del på sjukhus, kraftverk, värmecentraler, vatten- och elverk.

Info om oss

Aktuellt

Medlemsföreningarna informerar

03
Januari Medlemsföreningarna informerar

015 Oulun Konemestariyhdistys byter namn

21
Juni Medlemsföreningarna informerar

022 Vaasan Konemestariyhdistys – Vasa Maskinmästarförening

Bekanta dig, agera, påverka

Förbundet

Info om förbundet

Finlands Maskinbefälsförbund

Medlemskap

Bli medlem

Bli medlem

Medlemsföreningar

Våra medlemsföreningar

Medlemsföreningar

Kraft och Drift

Läs vår tidning

Kraft och Drift

Kollektivavtal

Info om kollektivavtal och löner

Kollektivavtal

Utbildning

Info om utbildning inom branschen

Utbildning

Kontaktuppgifter

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Kontakt
Liity mukaan

20 branscher, 26 medlemsföreningar, över 3 300 medlemmar

Bli medlem

Som medlem kan du påverka bl.a. på din framtid, lön och dina arbetsförhållanden.

Bli medlem

Se vår historik och mera om våra branscher - på finska

Historia

Har du behörighet?