Finlands Maskinbefälsförbund

Medlemmarna för landsidan arbetar på energiverk, pappers- och metallindustrin. För sjösidans del som maskinchefer, maskinmästare och elmästare. I statens tjänst arbetar de för sjöfartsverket, gränsbevakningen och försvarsmakten och för kommunens del på sjukhus, kraftverk, värmecentraler, vatten- och elverk.

Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy