Suomen Konepäällystöliitto – Finlands Maskinbefälsförbund ry
Mikaelsgatan 8 A, 7. vån.
00100 Helsingfors
Telefon (09) 5860 4815
E-mail: fornamn.efternamn(at)konepaallystoliitto.fi

Ekonomiärenden och medlemsregister
Ann-Katrin Viertola
(09) 5860 4815

Verksamhetsledare
Robert Nyman
(09) 5860 4813, GSM 050 454 2767

Sakkunnig
Joachim Alatalo
(09) 5860 4812, GSM 050 345 1052

Sakkunnig / jurist
Riku Muurinen
09-5860 4810, GSM 050 405 9397

Sakkunnig
Päivi Saarinen
(09) 5860 4811, GSM 040 5257 805

Liity mukaan

20 branscher, 27 medlemsföreningar, över 3 400 medlemmar

Bli medlem

Som medlem kan du påverka bl.a. på din framtid, lön och dina arbetsförhållanden.

Bli medlem