Valtioneuvoston asetus käyttöasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus työympäristöstä aluksessa

Pientonnisto

SKPL pientonnistopalkat 1.3.2024

Ulkomaanliikenteen pientonnistoaluksien palkat 1.3.2023 alkaen

Ulkomaanliikenteen pientonnistoaluksien palkat 1.3.2022 alkaen

Pientonnisto 1.3.2021

Rasila

Rasila palkat 1.3.2023 alkaen

Rasila palkat 1.3.2022 alkaen

Rasila palkkataulukko 1.3.2021

Ulkomaanliikenne

SKPL ULKOMAANLIIKENTEEN TES + YLEISET SOPIMUKSET + NEUVOTTELUTULOS_4.6.2024

Ulkomaanliikenteen kauppa-alusten oppilasmiehistöä koskeva sopimus

Alkoholin ja päihdeaineiden väärinkäyttäjiä koskeva hoitoonohjaussopimus

E-koulutussopimus

Päihteetön työpaikka

SKPL Ulkomaanliikenteen palkat 1.3.2024

Luontoisedut ptk SKL ja SV 2024

SKL-SV Ulkomaanliikenteen konepäällystön työehtosopimus 2022-2024 (pääsopimus)

SKL-SV Ulkomaanliikenteen konepäällystön työehtosopimus 2022-2024 (yleiset sopimukset)

Rekrysoppari SKL-SV 2023

Ulkomaanliikenteen palkat 1.3.2023 alkaen

Luontoisedut PTK SKL ja SV 2023

Ulkomaanliikenteen palkat 1.6.2022 alkaen

Luontoisedut 1.1.2022

Ulkomaaliikenteen työehtosopimus 2021 – 2022, Pääsopimus

Ulkomaanliikenteen työehtosopimus 2021 – 2022, Yleiset sopimukset

Luontoisedut 1.1.2021

Hoitoonohjaus ja päihdepolitiikka

Koulutusta koskeva työehtosopimuspöytäkirja

Työehtosopimuspöytäkirja 16.11.2011

Collective Bargaining Agreement in Foreing Traffic

Sopimus aluksen harjoitteluvastaavasta 17.12.2009

Kokemuslisäjärjestelmä 1.10.2009

Laskuesimerkki uudesta palkkajärjestelmästä 1.10.2007

Laskuesimerkki

Varustamoliikelaitos

Varustamoliikelaitos tes 1.3.2008-28.2.2010

Ro-ro alukset palkat 2005

Tankkialukset takuupalkat 2005

Ulkomaanliikenteen palkat ja lisät 1.6.2006

Merenkulkualan irtisanomissuojasopimus 24.10.2003

Merenkulkualan yhteistoimintasopimus 24.10.2003

Kotimaan Matkustaja-alusliikenne

KMA luontoisedut 2024

KMAL TES 2023-2025

KMA Työehtosopimus 2019-2021

KMA työehtosopimus 2014-2017

Luontoisetukorvaukset 1 1 2015 lukien

Liity mukaan

20 toimialaa, 26 jäsenyhdistystä, yli 3 300 jäsentä

Liity mukaan

Jäsenenä pääset vaikuttamaan tulevaisuuteesi, palkkaasi ja työolosuhteisiisi.

Liity mukaan