Suomen Konepäällystöliitto

Jäsenistöstä maapuolella valtaosa työskentelee energialaitoksissa, paperiteollisuudessa sekä metalliteollisuudessa, merenkulussa alusten konepäällikköinä, konemestareina ja sähkömestareina. Valtion palveluksessa jäsenkuntamme sijoittuu merenkulku-, rajavartio- sekä puolustuslaitoksiin, kuntatyönantajan palveluksessa sairaaloissa, voimalaitoksissa, lämpökeskuksissa sekä vesi- ja sähkölaitoksissa.

Lue esitteemme

Liiton taustaa

Suomen Konepäällystöliitto perustettiin Tampereella 1906.

Ensimmäinen jäsenyhdistys, nykyinen Helsingin Konemestariyhdistys, perustettiin vuonna 1869.
Seuraavat Konemestariyhdistykset perustettiin Turkuun (1874), Poriin (1895), Kuopioon (1899) ja Ouluun (1903).
STTK:ta perustettaessa vuonna 1946 Suomen Konepäällystöliitto oli yksi sen perustajajäsenistä.

Liiton tehtävät

 • jäsenkunnan etujen valvominen työelämässä
 • jäsenkunnan sosiaalisten, ammatillisten ja taloudellisten etujen edistäminen

Tavoitteiden saavuttamiseksi liitto:

 • tekee työ- ja virkaehtosopimuksia
 • osallistuu STTK:n eri toimielinten jäsenenä
 • osallistuu merenkulun kotimaisen ja kansainvälisen työ- ja elinkeinopolitiikan lainsäädännön valmistelutyöhön

Liiton toiminta

Liitto osallistuu mm. seuraavien elinten toimintaan:

Kotimainen toiminta

 • STTK:n valtuusto
 • STTK:n hallitus
 • STTK:n valiokunnat ja neuvottelukunnat
 • Turvatekniikan neuvottelukunnat
 • Teollisuuden palkansaajat
 • Merimieseläkekassa
 • Merimiespalvelusäätiö
 • Merenkulun neuvottelukunta
 • Merimiesasiain neuvottelukunta
 • Merenkulkijain säätiö
 • Vakuutusoikeus

Kansainvälinen toiminta

 • NMF Pohjoismainen konepäällystöfederaatio
 • NTF Pohjoismainen kuljetustyöväen federaatio
 • ITF Kansainvälinen kuljetustyöväen liitto
 • IMO International Maritime Organisation
 • ILO Kansainvälinen työjärjestö

 

Liity mukaan

20 toimialaa, 26 jäsenyhdistystä, yli 3 300 jäsentä

Liity mukaan

Jäsenenä pääset vaikuttamaan tulevaisuuteesi, palkkaasi ja työolosuhteisiisi.

Liity mukaan