Förbundets äldsta förening fyllde 150 år

Helsingin Konemestariyhdistyksen 150 v, sv

Jaa LinkedInissä