Förbundets äldsta förening fyllde 150 år

Helsingin Konemestariyhdistyksen 150 v, sv

Publicerad i Information
Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy