Helsingin Konemestariyhdistys 150 vuotta

Helsingin Konemestariyhdistyksen 150 v

Julkaistu kohteessa Ajankohtaista
Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy