Kom ihåg att uppdatera dina medlemsuppgifter!

Förbundets medlemmar kan ändra och granska sina egna medlemsuppgifter via den elektroniska medlemstjänsten.

Det är särskilt viktigt att vi alltid har korrekta elpostadresser för att snabbt kunna informera direkt till medlemmar t.ex. i samband med kollektivavtalsförhandlingar.

En länk till den elektroniska medlemstjänsten finns på förbundets hemsida under rubriken ”Bli medlem”.

Jaa LinkedInissä