Precisering gällande pensionärsavgiften

Medlem som gått i pension men som trots allt utför t.ex. säsongrelaterat arbete för vilket förbundet erhåller medlemsavgifter betalar inte pensionärsavgift eller alternativt returneras den betalda pensionärsavgiften till medlemmen.

Publicerad i Information
Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy