Vaaliohjeet laivaväen työsuojeluvaltuutettujen ja työsuojelutoimikuntien jäsenten valitsemista varten

Vaaliohjeet laivaväen työsuojeluvaltuutettujen ja työsuojelutoimikuntien jäsenten valitsemista varten

Julkaistu kohteessa Ajankohtaista
Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy