Meddelande till Finlands Maskinbefälsförbundets medlemmar

Industriförbundet, Fackförbundet Pro och De Högre Tjänstemännen YTN arbetskonflikter 9.-11.12.2019 samt Elförbundets strejk fr.o.m. den 5.12.2019

Var i kontakt med förbundets byrå om du utför arbetsuppgifter i sådana företag som berörs av ovan nämnda förbunds arbetskonflikter och det därmed uppstår förhinder att utför dina arbetsuppgifter  p.g.a. dessa åtgärder.

 

Verksamhetsledare Robert Nyman  050  454 2767

Expert Päivi Saarinen 040 525 7805

Jaa LinkedInissä