Nya arbetstagare har börjat på förbundets kansli 23.9.2019

Nya arbetstagare har börjat på förbundets kansli 23.9.2019

Förbundets nya assistent Ann-Katrin Viertola

Förbundets nya jurist: Riku Muurinen

Publicerad i Information
Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy