Anvisningar för val av arbetskyddsfullmäktige och medlemmar till arbetarskyddskommissionen inom fartygspersonal

Anvisningar för val av arbetskyddsfullmäktige och medlemmar till arbetarskyddskommissionen inom fartygspersonal

Publicerad i Information
Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy