Utredningen av lotbåtsolyckan där två personer omkom på Finska viken 8.12.2017 är klar

Utredningen av lotbåtsolyckan där två personer omkom på Finska viken 8.12.2017 är klar

Publicerad i Information
Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy