Finlands Maskinbefälsförbund hotar vidta åtgärder om uppsägningsskyddet försämras

Finlands Maskinbefälsförbund hotar vidta åtgärder om uppsägningsskyddet försämras

Jaa LinkedInissä