Finlands Maskinbefälsförbund hotar vidta åtgärder om uppsägningsskyddet försämras

Finlands Maskinbefälsförbund hotar vidta åtgärder om uppsägningsskyddet försämras

Publicerad i Information
Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy