Traficoms meddelande till rederier och sjöfolk om förnyelse av behörigheter samt sjukintyg

https://www.traficom.fi/sv/aktuellt/meddelande-till-sjoman-och-rederier-fornyelse-av-behorigheter-och-lakarintyg-sjofolk-under

Jaa LinkedInissä