Statens tjänstemanna- och kollektivavtalsförhandlingar 18.3.2020

Statens tjänstemanna- och kollektivavtalsförhandlingar- avsikten är att försöka uppnå lösning i en försnabbad tidtabell

 Huvudavtalsorganisationerna inom statens avtalsförhandlingar gav den 17.3 sin egen syn på avtalets helhetslösning till arbetsgivarsidan.

Arbetstagarsidans avsikt är att få till stånd en avtalslösning i en försnabbad tidtabell p.g.a. coronaviruset och den undantagssituation som uppkommit därav. Huvudavtalsorganisationerna ser att det är viktigt att så fort som möjligt uppnå en avtalslösning för alla de personer inom statens tjänst som arbetar inom samhällets livsviktiga funktioner.

Förhandlingarna fortsätter fredagen den 20.3. varvid arbetsgivaren ger sin egen syn på avtalslösningen. På basen av undantagslagen bör staten ge direktiv gällande tjänstemäns skyldigheter vid undantagssituationer.

Närmare uppgifter via förbundets jurist Riku Muurinen (GSM 050 405 9397 eller e-post: riku.muurinen@konepaallystoliitto.fi), som representerar Finlands Maskinbefälsförbund i Pro:s  arbetsmarknadsförhandlingsutskott för statens tjänstemän

Jaa LinkedInissä