Strejkvarsel lämnat inom sjöfarten!

Pressmeddelande 22 februari 2019 strejkvarsel

Publicerad i Information
Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy