AVTALSFÖRHANDLINGARNA FÖR ATT FÖRNYA ENERGIBRANSCHENS TJÄNSTEMANNAKOLLEKTIVAVTAL HAR PÅBÖRJATS

Energiindustrins-kollektivavtalsförhandlingar-har-påbörjats

Publicerad i Information
Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy