AVTALSFÖRHANDLINGARNA FÖR ATT FÖRNYA ENERGIBRANSCHENS TJÄNSTEMANNAKOLLEKTIVAVTAL HAR PÅBÖRJATS

Energiindustrins-kollektivavtalsförhandlingar-har-påbörjats

Jaa LinkedInissä