Information om kassorna JATTK:s, JYTK:s och Statias fusion

Information om kassorna JATTK:s, JYTK:s och Statias fusion. Den nya arbetslöshetskassan Aaria inleder sin verksamhet 1.1.2021.

Info till medlemmarna_Aaria-sv

Publicerad i Information
Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy