Tiedote JATTK:n, JYTK:n ja Statian yhdistymisestä

JATTK:n, JYTK:n ja Statian kassat yhdistyvät. Uusi Työttömyyskassa Aaria aloittaa toimintansa 1.1.2021

Tiedote jäsenille_Aaria-fi

Julkaistu kohteessa Ajankohtaista
Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy