Handelssjöfartens däcks- och maskinbefäl har fått 1-åriga löneavtal

Finlands Maskinbefälsförbund rf och Finlands Skeppsbefälsförbund rf har överenskommit med Rederierna i Finland rf om 1-åriga kollektivavtal, som höjer lastfartygens och isbrytarnas däcks- och maskinbefälens löner med 1.55 % från den 1.3.2021.

Passagerarfartygens däcks- och maskinbefälens löner höjs inte och detta på grund av coronpandemins effekter på passagerarfartygstrafiken.

För att underlätta passagerarfartygens situation har partena även kommit överens om att förenkla lönesystemen genom att minska på lönetilläggen och inkludera dem i lönerna.

Suomen Konepäällystöliitto-Finlands Maskinbefälsförbund ry

Robert Nyman

Verksamhetsledare

puh. 050-454 2767

Jaa LinkedInissä