Kauppamerenkulun kansi- ja konepäällystölle 1-vuotinen palkkasopimus

Suomen Konepäällystöliitto ry ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry ovat sopineet Suomen Varustamot ry:n kanssa 1-vuotisista työehtosopimuksista, joilla rahtialusten ja jäämurtajien kansi- ja konepäällystön palkkoja korotetaan 1,55 % 1.3.2021 alkaen.

Matkustaja-alusten kansi- ja konepäällystön palkkoja ei koroteta johtuen koronapandemian vaikutuksista matkustaja-alusliikenteeseen.

Helpottaakseen matkustaja-alusten tilannetta, osapuolet ovat myös yksinkertaistaneet palkkataulukoita vähentämällä erillisiä lisiä sisällyttämällä ne palkkaan.

Suomen Konepäällystöliitto-Finlands Maskinbefälsförbund ry

Robert Nyman

Toiminnanjohtaja

puh. 050-454 2767

Jaa LinkedInissä