Förhandlingsresultat om löneförhöjningarna för Utrikesfartens handelsfartyg 25.2.2022

Rederierna i Finland och Finlands Maskinbefälsförbund har uppnått ett förhandlingsresultat om löneförhöjningarna för Utrikesfartens kollektivavtal för handelsfartyg. Förhöjningarna som träder i kraft den 1.3.2023 följer den allmänna linjen för exportindustrin.

Samtidigt förlängde man avtalsperioden för utrikesfartygens kollektivavtal för handelsfartygen till och med den 29.2.2024.

De beslutsfattande organen i förbunden ska ännu ta ställning till förhandlingsresultatet.

Tilläggsinfo ges av

Robert Nyman, verksamhetsledare (även svenskspråkig information)

+358504542767

robert.nyman@konepaallystoliitto.fi

Joachim Alatalo, expert
+358 50 3451053
joachim.alatalo@konepaallystoliitto.fi

Finlands Maskinbefälsförbund rf

Jaa LinkedInissä