Förhandlingsresultat uppnåtts för energibranschens tjänstemän den 28.2.2022

Finlands Maskinbefälsförbund och Fackförbundet Pro samt Finsk Energiindustri har uppnått ett förhandlingsresultat beträffande kollektivavtalet för energibranschens tjänstemän. Löneförhöjningarna som träder i kraft den 1.6.2022 följer den allmänna linjen för exportindustrin.

De beslutsfattande organen i förbunden ska ännu ta ställning till förhandlingsresultatet.

Närmare information:

Verksamhetsledare Robert Nyman (även svenskspråkiga frågor) 050 454 2767 robert.nyman@konepaallystoliitto.fi

Jurist Riku Muurinen 050 405 9397 riku.muurinen@konepaallystoliitto.fi

Expert Päivi Saarinen 040 525 7805 paivi.saarinen@konepaallystoliitto.fi

Jaa LinkedInissä