Förhandlingarna för att förnya Energibranschens tjänstemannakollektivavtal fortsatte

Bästa Finlands Maskinbefälsförbunds medlem!

Förhandlingarna för att förnya Energibranschens tjänstemannakollektivavtal fortsatte denna vecka. Parterna har fortfarande mycket olika synpunkter gällande bl.a. kommande löneökningar och kollektivavtalets textändringar. Förhandlingarna fortsätter på torsdag och eventuellt ännu nästa veckas måndag.

Energibranschens förhandlingsgrupp är mycket oroad över att förhandlingarna drar ut på tiden.

Finlands Maskinbefälsförbunds styrelse sammankommer på fredag den 25.2.2022.  

Förhandlingshälsningar

Finlands Maskinbefälsförbund r.f.

Ordförande

Pertti Roti

Närmare information:

Verksamhetsledare Robert Nyman (även svenskspråkiga frågor) 050 454 2767 robert.nyman@konepaallystoliitto.fi

Jurist Riku Muurinen 050 405 9397 riku.muurinen@konepaallystoliitto.fi

Expert Päivi Saarinen 040 525 7805 paivi.saarinen@konepaallystoliitto.fi

Jaa LinkedInissä