Förhandlingarna för att förnya Energibranschens tjänstemannakollektivavtal fortsatte den 17.2.2022

Bästa Finlands Maskinbefälsförbunds medlem!

Förhandlingarna för att förnya Energibranschens tjänstemannakollektivavtal fortsatte den 17.2.2022. Tyvärr framskred inte förhandlingarna utan arbetsgivarnas mål är fortfarande att i betydande grad öka på det lokala avtalandet och på arbetsgivarens direktionsrätt. Löntagarsidans skäliga förslag, vars syfte är att utveckla kollektivavtalet, accepteras överhuvudtaget inte av arbetsgivarsidan.

Energibranschens förhandlingsgrupp, som idag höll sitt möte på förbundet, är oroad över att förhandlingarna drar ut på tiden. Gruppen gick igenom olika metoder för att få fart på förhandlingarna som fortsätter i början på nästa vecka.  

Vi informerar igen nästa vecka om hur förhandlingarna framskrider.

Förhandlingshälsningar

Finlands Maskinbefälsförbund r.f.

Ordförande

Pertti Roti

Närmare information:

Verksamhetsledare Robert Nyman (även svenskspråkiga frågor) 050 454 2767 robert.nyman@konepaallystoliitto.fi

Jurist Riku Muurinen 050 405 9397 riku.muurinen@konepaallystoliitto.fi

Expert Päivi Saarinen 040 525 7805 paivi.saarinen@konepaallystoliitto.fi

Jaa LinkedInissä