FÖRBUNDSMÖTET FLYTTAS TILL 10-11.10.2020

FÖRBUNDSMÖTET HÅLLS I TAMMERFORS 10-11.10.2020

Landets regering har tillsammans med republikens president  konstaterat att undantagstillstånd råder i Finland p.g.a. koronavirussituationen. Regeringen slog  den 16.3.2020 fast en hel del åtgärder vars syfte är att skydda befolkningen och trygga samhällets och landets ekonomiska verksamheter.

Därför har förbundets styrelse beslutat flytta förbundsmötet till den 10-11.10.2020.

Jaa LinkedInissä