Energibranschens förlikningsförslag godkändes

Förlikningsförslaget godkändes nytt tvåårigt kollektivavtal för energibranschens tjänstemän

Publicerad i Information
Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy