Finlands Maskinbefälsförbund r.f. och Rederierna i Finland r.f. har påbörjat kollektivavtalsförhandlingarna

Vid förhandlingarna har parterna framfört sina förslag på avtalsperiodens längd och avtalstextförändringar samt diskuterat läget inom sjöfarten. Parterna träffas följande gång i slutet av nästa vecka.

Finlands Maskinbefälsförbund rf:s kollektivavtalsförslags mål är att bland annat trygga medlemmarnas köpkraft samt utveckla arbetsavtalsförhållandena för maskinbefälet.

Jaa LinkedInissä