Energibranschens kollektivavtalsförhandlingar fortsatte den 9.2.2022

Bästa Finlands Maskinbefälsförbunds medlem,

 

Då Energibranschens kollektivavtalsförhandlingar fortsatte idag den 9.2.2022 uppnåddes inte några betydande framsteg. Diskussioner fördes om bl.a. familjeledighetsfrågor då en ny lagstiftning träder ikraft den 1.8.2022. Förhandlingar fortsätter med arbetsgivarnas representanter den 15 – 17.2.2022.

Frågor gällande förhandlingarna besvaras av

Verksamhetsledare Robert Nyman, 050 454 2767, robert.nyman@konepaallystoliitto.fi

Jaa LinkedInissä