Energibranschens förhandlingar fortsatte

Energibranschens förhandlingar fortsatte idag 1.2.2022. Vid förhandlingarna diskuterades särskilt arbetsgivarens förslag om att öka på de lokala avtalen.
Ur Finlands Maskinbefälsförbunds och Fackförbundet Pro:s synvinkel baserar sig lokala avtal på förtroende och att gemensamma fördelar därmed kan erhållas.
Lokala avtal får inte medföra att arbetsvillkoren försämras. Förhandlingarna fortsätter den 9.2.2022 varvid avtalsparterna preciserar sina målsättningar för ett nytt kollektivavtal.

Jaa LinkedInissä