Ulkomaanliikenteen kauppa-alusten palkankorotuksista neuvottelutulos 25.2.2022

Suomen Varustamot ja Suomen Konepäällystöliitto ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen ulkomaanliikenteen kauppa-alusten palkankorotuksista. Vientiteollisuuden yleisen linjan mukaiset korotukset tulevat voimaan 1.3.2022.

Samalla pidennettiin ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskevan työehtosopimuksen sopimuskautta ja voimassaoloa 29.2.2024 asti.

Neuvottelutulos menee vielä molempien tahojen hallintojen hyväksyttäväksi.

Lisätietoja antaa:

Robert Nyman, toiminnanjohtaja +358504542767

robert.nyman@konepaallystoliitto.fi

Joachim Alatalo, asiantuntija +358 50 3451053
joachim.alatalo@konepaallystoliitto.fi

Suomen Konepäällystöliitto ry

Jaa LinkedInissä