Neuvottelutulos saavutettu energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksesta 28.2.2022

Suomen Konepäällystöliitto ja Ammattiliitto Pro sekä Energiateollisuuden ry ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksesta. Teollisuuden toimihenkilöiden yleisen linjan mukaiset korotukset tulevat voimaan 1.6.2022.

Neuvottelutulos menee vielä sopimustahojen hallintojen hyväksyttäväksi.

Lisätietoja antaa:

Toiminnanjohtaja Robert Nyman (myös ruotsinkieliset kysymykset) 050 454 2767 robert.nyman@konepaallystoliitto.fi

Lakimies Riku Muurinen 050 405 9397 riku.muurinen@konepaallystoliitto.fi

Asiantuntija Päivi Saarinen 040 525 7805 paivi.saarinen@konepaallystoliitto.fi

Jaa LinkedInissä