Jäämurtajaliikenteen palkankorotuksista neuvottelutulos 24.2.2022

Arctia Icebreaking Oy, Suomen Varustamot ja Suomen Konepäällystöliitto ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen jäämurtajaliikenteen palkankorotuksista. Vientiteollisuuden yleisen linjan mukaiset korotukset tulevat voimaan 1.3.2022.

Taulukko- ja takuupalkkoja korotetaan 1.3.2022 alkaen 2,0 prosenttia. Euromääräisiä lisiä korotetaan 1.3.2022 alkaen 2,0 prosenttia. Korotukset toteutetaan entisen käytäntöjen mukaisesti.

Taulukko- ja takuupalkkoja korotetaan 1.3.2023 alkaen 1,9 prosenttia. Euromääräisiä lisiä korotetaan 1.3.2023 alkaen 1,9 prosenttia. Korotukset toteutetaan entisen käytäntöjen mukaisesti.

Samalla pidennettiin ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskevan työehtosopimuksen sopimuskautta ja voimassaoloa 29.2.2024 asti.

Lisätietoja antaa:

Joachim Alatalo, asiantuntija

+358 50 3451053
joachim.alatalo@konepaallystoliitto.fi

Suomen Konepäällystöliitto ry

Jaa LinkedInissä