Säkerställande av inhemsk arbetskraft inom den finska sjöfarten nu och i framtiden – delta i undersökningen

Delta i en viktig undersökning: Säkerställande av inhemsk arbetskraft inom den finska sjöfarten nu och i framtiden

Enkäten är öppen på nätet: 1.2–13.3.2022

Undersökningens link 

https://link.webropolsurveys.com/S/8B58C77D3EE08A45

Heidi Pichler studerar sjöfartsledning vid Sydöstra Finlands yrkeshögskola XAMK (Kotka) och genomför som sitt examensarbete undersökningen: Säkerställande av inhemsk arbetskraft inom den finska sjöfarten nu och i framtiden.

Undersökningens första enkätdel riktas till dagens sjöfarare.

Man kan delta i undersökningen på nätet via den här länken. Enkäten är öppen och kan besvaras 1.2–13.3.2022.

Enkäten innehåller frågor om:

– faktorer som påverkar sjömännens arbetshälsa

– hur intressant sjöfartsbranschen är
– sätt att stanna kvar i branschen
– sjömännens karriärplaner och karriärutveckling och
– deras motivation, jäkt och stress.

Enkäten kan besvaras på finska och svenska. Enkäten genomförs anonymt och det går inte att identifiera någon baserat på resultaten.

Resultaten av undersökningen publiceras under året i databasen Theseus på www.theseus.fi

Jaa LinkedInissä