Möteskallelse till det stadgeenliga vårmötet för Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa 17.5.2018

Möteskallelse till det stadgeenliga vårmötet för Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa 17.5.2018

Publicerad i Information
Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy