Työturvallisuus merellä -opas on ilmestynyt, tutustu!

Oppaan tarkoituksena on edistää työturvallisuutta, terveyttä, ja työhyvinvointia merenkulun alalla. Opas on tarkoitettu alan työnantajille, esimiehille, työsuojelutehtävissä toimiville ja työntekijöille. Työsuojelun yhteistoiminnan tavoitteena on, että aluksilla ymmärretään työturvallisuuden merkitys ja työsuojelun toimintaympäristö.

Työturvallisuuden yhteistoiminnan kautta luodaan jokaiselle työpaikalle oma turvallisuuskulttuuri ja toimintatavat sekä laaditaan yhteinen toimintaohjelma, jossa määritellään työnantajan ja työntekijän velvollisuudet ja oikeudet. Tavoitteena on, että jokainen saa tehdä työtä terveellisesti ja turvallisesti ja kaikkia kohdellaan asiallisesti ja yhdenvertaisesti työroolistaan ja asemastaan riippumatta. Jokaisella on oikeus työskennellä aluksella, jossa on hyvä olla ja sieltä pääsee terveenä kotiin. Työturvallisuus lähtee ajatuksista ja asenteista ja on kaikkien aluksella työskentelevien vastuulla.

Turvallisuus_merella

 

 

Jaa LinkedInissä