JULKILAUSUMA: KONEPÄÄLLYSTÖ PITÄÄ SUOMEA PYSTYSSÄ, MUTTA RIITTÄVÄT HENKILÖRESURSSIT ON TURVATTAVA

Suomen Konepäällystöliiton 45:s liittokokous pidettiin Tampereella 10.10.2020. Koronavuosi on nostanut esille konepäällystön merkityksen yhteiskunnan toiminnan turvaamisessa ja muistuttaa kansallisen huoltovarmuuden tärkeydestä.

Konepäällystöliiton jäsenet pitävät huolta sähkön- ja lämmöntuotannosta, mutta myös tärkeiden raaka-aineiden ja tavaroiden tuonnista sekä viennistä meriliikenteen kautta. Lisäksi jäsenet palvelevat tärkeissä tehtävissä mm. kotimaan jäämurtaja- ja tielauttaliikenteessä sekä Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa.

Liittokokous toi esiin jäsenkunnan huolen lisääntyvästä minimimiehityksestä työpaikoilla niin maissa kuin merillä, jolloin etenkin kriisitilanteissa yhteiskunta ja yritykset ovat erityisen haavoittuvia mm. kyberturvallisuusriskien takia.

Lisätiedot: Puheenjohtaja Pertti Roti 050 5591637

Jaa LinkedInissä