Vid behov kommer arbetstagarnas rättigheter att försvaras med alla tillgängliga medel

Fackförbunden inom energisektorn, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Finlands Maskinbefälsförbund, Elbranschernas fackförbund och Ingenjörsförbundet, vädjar till regeringen Orpo att dra tillbaka arbetslivsförsämringarna och påminner att förbundens stridsåtgärder har finländarnas fulla stöd. Förbunden har begränsat de politiska stridsåtgärder som de hittills har vidtagit, till exempel inom el- och värmeproduktionen, så att de inte orsakar oskäliga olägenheter för finländarna.

Fackförbundens medlemmar arbetar i stor utsträckning med energiproduktion, byggande av energinät, upprätthållande och underhållande av nät och i uppgifter i anslutning till installationer. Finlands energisystem är speciellt beroende av väderläget i stort och produktionsavbrott i enskilda kraftverk kan ha en stor inverkan på energimarknaden. Under vintermånaderna har viktiga kärnkraftverk hållits i drift under arbetsmarknadskris.

Regeringens planerade åtgärder är historiska och stridsåtgärder av aldrig tidigare skådade mängder äger nu rum i månadsskiftet januari-februari. För första gången ser nu energifacken det som oundvikligt att om regeringen inte vaknar upp och inser allvaret i frågan, kan energifacken tvingas agera.

– Strejkerna har ett brett stöd bland allmänheten: mer än 60 procent av finländarna motsätter sig regeringens planer på att försvaga till exempel uppsägningsskyddet och 55 procent godkänner stridsåtgärder.

De ansvarsfulla fackförbunden i energibranschen vill inte ta arbetsmarknadskrisen till en helt ny nivå, där åtgärder inom energisektorn utvidgas avsevärt till nackdel för företag och medborgare.

Ansvarsfullt agerande på arbetsmarknaden kräver att landets regering vaknar. Förbunden menar allvar – detta är inte en tillfällig protest om det inte finns en gemensam syn på slutresultatet för att få slut på krisen, konstaterar förbundsledarna.

 

Mer information:

Jorma Malinen, ordförande för Fackförbundet Pro, 050 576 0389

Håkan Ekström, ordförande för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, 040 828 2865.

Pertti Roti, ordförande för Finlands Maskinbefälsförbund, 050 559 1637

Sauli Väntti, ordförande för Elbranschernas fackförbund, 050 528 7044

Samu Salo, ordförande för Ingenjörsförbundet, 040 184 2290

Jaa LinkedInissä