Utrikesfartens löner samt småtonnagelönerna för år 2010 finns under rubriken avtal

Lönerna finns under rubriken avtal

Jaa LinkedInissä