Utnämning: förbundets nya verksamhetsledare Riku Muurinen

Riku Muurinen har utsetts till verksamhetsledare för Finlands Maskinbefälsförbund från och med 01.05.2024.

Riku har arbetat i Maskinbefälsförbundet i flera år som jurist och med intressebevakningsuppgifter inom olika avtalsområden.

Jaa LinkedInissä