Medlemsavgift 2024

Styrelsen fattade på sitt möte i december beslut om medlemsavgiften för nästa år.
Medlemsavgiften är 1,2% år 2024.

Jaa LinkedInissä