KOM MED PÅ SJÖFARTENS DAG I KOTKA 27.7.2019

Tillsammans med vår lokalförening ordnar vi en medlemstillställning i Museeisbrytar Tarmos mäss lördagen den 27.7.2019 klockan 11.00. Kom med och få information om förbundets och arbetsmarknadernas aktuella ärenden.

Publicerad i Information
Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy