Information om kassornas fusion

Arbetslöshetskassorna JYTK, Statia och JATTK fusioneras

Publicerad i Information
Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy