Förlikningsförslag har lämnats i energibranschen

Förlikningsförslag har lämnats i energibranschens arbetstvist 11. februari 2020

Publicerad i Information
Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy