Förbundets nya verksamhetsledare

Pol.mag. Robert Nyman är fr.o.m. den 1.9.2016 utsedd till förbundets verksamhetsledare. Han har en mångårig erfarenhet från försäkrings- och logistikbranschens intressebevaknings- och arbetsmarknadsuppgifter.

Jaa LinkedInissä