Förbundets kondoleans med anledning av olyckan vid Emsalö

Vi önskar framföra vår kondoleans till lotskutterförarnas anhöriga och deras arbetskolleger och tackar alla som deltog i räddningsarbetet.

Finlands Maskinbefälsförbund rf

Jaa LinkedInissä