FÖRBUNDETS UPPGIFT ÄR:

  • att övervaka medlemmarnas intressen i arbetslivet
  • att befrämja medlemmarnas sociala, yrkesmässiga och ekonomiska intressen

FÖR ATT NÅ MÅLSÄTTINGARNA ÄR FINLANDS MASKINBEFÄLSFÖRBUND:

  • delaktig i olika arbets- och tjänsteavtal
  • delaktig i FTFC:s olika organ
  • delaktig i både den inhemska och den internationella sjöfartens lagstadgarförberedelsearbete inom arbets- och näringspolitik
Liity mukaan

20 branscher, 26 medlemsföreningar, över 3 300 medlemmar

Bli medlem

Som medlem kan du påverka bl.a. på din framtid, lön och dina arbetsförhållanden.

Bli medlem