Förbundets verksamhet

Förbundet deltar i bl.a. följande organs verksamhet:

INHEMSK VERKSAMHET

 • FTFC fullmäktige
 • FTFC:s styrelse
 • FTFC:s utskott och förhandlingsutskott
 • Säkerhetsteknikcentralens förhandlingsutskott
 • Industrins lönetagare
 • Sjömanspensionskassan
 • Sjömansservicebyrån
 • Förhandlingsutskottet för sjöfarten
 • Förhandlingsutskottet för sjömän
 • Sjöfartsstiftelsen
 • Försäkringsdomstolen

INTERNATIONELL VERKSAMHET

 • NMF Nordiska maskinbefälsfederationen
 • NTF Nordiska transportarbetarfederationen
 • ITF Internationella transportarbetarförbundet
 • IMO International Maritime Organisation
 • ILO Internationella arbetsorganisationen
Suomen Konepäällystöliitto | Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki | Tuotanto: Wysiwyg Oy